برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل .www یا //:http باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
co 1 485,000 تومان 485,000 تومان 485,000 تومان
ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
net 1 220,000 تومان 220,000 تومان 220,000 تومان
org 1 220,000 تومان 220,000 تومان 220,000 تومان
info 1 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
biz 1 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
us 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
ac.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
gov.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.uk 2 355,000 تومان 355,000 تومان 355,000 تومان
club 1 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
me 1 285,000 تومان 285,000 تومان 285,000 تومان