توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی در ابتدای دامنه خود لطفا از .www و //:http استفاده نکنید.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
co 1 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
ir 1 4,500 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
net 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
org 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
info 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
biz 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
us 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
ac.ir 1 4,200 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
co.ir 1 4,500 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
gov.ir 1 4,500 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
co.uk 2 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
club 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
me 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان