هاست کم حجم لینوکس


CLH1
سالیانه
51,000 تومان
فضای میزبانی
100MB
پهنای باند
3GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
MySQL
CLH2
سالیانه
74,000 تومان
فضای میزبانی
500MB
پهنای باند
6GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
MySQL
CLH3
سالیانه
109,000 تومان
فضای میزبانی
نامحدود
پهنای باند
10GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
MySQL
CLH4
سالیانه
220,000 تومان
فضای میزبانی
نامحدود
پهنای باند
30GB
دامنه مازاد
نامحدود
بانک اطلاعاتی
MySQL