هاست کم حجم لینوکس


CLH1
سالیانه
17,000 تومان
فضای میزبانی
100MB
پهنای باند
3GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
MySQL
CLH2
سالیانه
49,000 تومان
فضای میزبانی
500MB
پهنای باند
6GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
MySQL
CLH3
سالیانه
65,000 تومان
فضای میزبانی
نامحدود
پهنای باند
10GB
دامنه مازاد
ندارد
بانک اطلاعاتی
MySQL
CLH4
سالیانه
130,000 تومان
فضای میزبانی
نامحدود
پهنای باند
30GB
دامنه مازاد
نامحدود
بانک اطلاعاتی
MySQL